امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 ای فرزند آدم ، دمی بیندیش و با خویشتن بگو كه پادشاهان جهان و جهانمداران كجایند؟ آنان كه خرابیهای جهان را آباد می كردند و جویهای آب حفر می نمودند و درختان آن را می كاشتند و شهرهای آن را آباد می ساختند، به كجا رفتند؟ صاحبان ثروت از ثروت و همه چیز خود با بی میلی جدا گشتند و دیگران وارث آن گردیدند، ما نیز به زودی به آنان خواهیم پیوست .

یا ابن آدم تفكر و قل : أین ملوك الدنیا و أربابها، ألذین عمروا خرابها و احتفروا أنهارها و غرسوا أشجارها و مدنوا مدائنها. فارقوها و هم كارهون ، و ورثها قوم آخرون ، و نحن بهم عما قلیل لاحقون .

ارشاد القلوب ، ج 1، ص 29

سه شنبه 25/10/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName