طلوع صادق
توسط : حامد...
 

طلوع صادق

 

زمین هر روز به‏دور خود

 

هر سال به‏گرد خورشید

 

و خورشید

 

بر محور كربلا دور مى‏زند

 

و به‏ازاى هر روز عاشورا

 

طلوعى كاذب مى‏كند

 

دعا كنیم

 

خورشید در مركز ثقل كعبه

 

زودتر

 

طلوعى صادق كند

سه شنبه 25/10/1386 - 9:0
پسندیدم 0
UserName