دل شکسته
توسط : منم سلام

دلم‌ شكسته‌ و مجروح‌ و مبتلای‌ حسین‌طواف‌ كرد شبی‌ گرد كربلای‌ حسین‌

طراز طره‌ مشكین‌ عنبر افشانش‌خضاب‌ كرد به‌ خون‌ خصم‌ بی‌ وفای‌ حسین‌

قدر چو واقعه‌ كربلا مشاهده‌ كرد ز چشم‌ چشمة‌ خون‌ راند بر قضای‌ حسین‌

نشسته‌ بر سر خاكستر آفتاب‌ مقیم‌ كبود پوش‌ به‌ سوگ‌ از پی‌ عزای‌ حسین‌

جمال‌ روشن‌ خورشید را غبار گرفت‌ كه‌ در غبار نهان‌ شد مه‌ لقای‌ حسین‌

سحاب‌ قطره‌ باران‌، حسین‌ سر بخشیدعطای‌ ابر كجا و كجا عطای‌ حسین‌

خموش‌ ابن‌ حسام‌ این‌ سخن‌ نه‌ لایق‌ توست‌ ستایش‌ تو كجا و كجا ثنای‌ حسین‌

كز آفتاب‌ قیامت‌ مرا پناهی‌ ده‌ به‌ زیر سایه‌ دامن‌ كش‌ لوای‌ حسین‌

سه شنبه 25/10/1386 - 8:55
پسندیدم 0
UserName