چرا پشه ها دم در گوش ما وزوز می کنند؟
توسط : mohsen_yahoo

چرا پشه ها دم در گوش ما وزوز می کنند؟

پشه ها برای خوردن خون به دنبال نشانه هایی مانند حرارت،رطوبت و یا دی اکسیدکربن می گردند،بخصوص دی اکسیدکربن که ما آن را با تنفسمان از بدن خود خارج می کنیم.این کار پشه ها به سمت سر ما می کشاند،آنها با پرواز در آنجا به دنبال محلی برای خون خواری می گردند،صدای وزوزی که پیش از فرو کردن خرطوم پشه به درون بدن برای مکیدن خون می شنوید،صدایی است با فرکانس بالا،ناشی از به هم خوردن سریع بال های پشه.

 

سه شنبه 25/10/1386 - 0:8
پسندیدم 0
UserName