پوست چگونه زخم را ترمیم می کند ؟
توسط : aliyoungi

زخم عبارت است از آسیب رسیدن سطوحی از فیبرهای بدن است.

 این فیبر ها توسّط سلّول هایی به وجود می آیند که زیر سطوح اوّل

 پوست واقع است. لایه های سطحی پوست به طور طبیعی مرتّــب

 ریخته و عوض می شوند و در صورت زخم شدن ، بسته به شـــدّت

 جراحت، پوست وارد عمل می شود.معمولا" این روند چنـــــــد روزی

طول می کشد و پس از چندین هفته مرتّب با تعویـــــــــــض پوست،

زخم نیز بهتر می شود. نکته جالب این که این تغییــــــــرات به قدری

اساسی هستند که زخم ها هر چقدر هم که عمیــــــــــــق باشند،

حدّاکثر پس از یک یا دو سال تقریــــــــــبا" محو می شوند. علّت این

عمر آن است که سلّول های فیبرساز، مادّه ای به از خود ترشّـــــــح

می کنند و این مادّه همان مادّه ای است که در زمان تـــــولّد ، باعث

می شود نوزادان بتوانند تحمّل برش تیـــغ جرّاحی را داشته باشند.

دوشنبه 24/10/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName