گود ترین نقطه دنیا کجاست ؟
توسط : aliyoungi

این منطقه در اقیانوس آرام در منطقه مریانز است.

 عمق این منطقه در حدود 11033 متـــــــــــر است.

اگر چیزی را در این منطقه به آب اندازیم 63 دقیـقه

طول می کشد تا به ته آب برسد.

دوشنبه 24/10/1386 - 22:39
پسندیدم 0
UserName