روش های تشخیص ماهی تازه
توسط : aliyoungi

ماهی تازه دارای خصوصیات ویژه ای است.ظاهر ماهی

شفاف است و آبشش های قرمز دارد . چشمان شفاف

است و فلس ها كاملاً درخشان و بـراق و محكم به بدن

چسبیده است.بوی ماهی تازه طبیــعی و عاری از بوی

گندیده است.اگر ماهی تازه را درون آب بیـــندازید در آب

فرو می رود . اگر به ماهی تازه انگشت بزنیــــــــد حالت

ارتجاعی داردو به جای خود باز می گردد و اثر انــــگشت

روی عضله نمی ماند.

دوشنبه 24/10/1386 - 22:37
پسندیدم 0
UserName