دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi
یک سوسک حمام می‌تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد.
حلزون می‌تواند 3 سال بخوابد.
به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ!
دوشنبه 24/10/1386 - 22:5
پسندیدم 0
UserName