دانستنیهای جالب و شنیدنی
توسط : aliyoungi

آیا میدانستی قدیمترین متروی جهان در لندن قرار دارد، قدمت متروی لندن به صد و پنجاه سال میرسد؟

آیا میدانستی که خفاش همیشه وقتی غار محل زندگیش را ترک میکند، به سمت چپ پرواز میکند؟

آیا میدانستی که پرنده مگس خوار تنها پرنده ای هست که عقب عقب میتواند پرواز کند؟

آیا میدانستی زمانیکه مغولها در حال حمله به اروپا بودن، اگر خان مغول بطور غیرمنتظره ایی نمیمرد و مغولها از حمله به اروپا صرفنظر نمیکردن، الان نه خبری از رم بود و نه پاریس؟

دوشنبه 24/10/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName