دانستنیهای جالب و شنیدنی
توسط : aliyoungi

آیا میدانستی که زنبور عسل در هر ثانیه 250 بار بال میزند؟

آیا میدانستی که الکساندر سوم ، پادشاه یونان که در بیست و هفت جنگ همراه سربازانش شرکت کرده بود ، حتی یک زخم هم بر نداشت ، اما یک روز وقتی میمون خانگی او دستش را گاز گرفت دچار کزاز شد و مرد؟

 

آیا میدانستی که همایون خان مغول که در قرن شانزدهم حاکم هند شد ، تخت سلطنتی اش را بر فراز یک درخت بزرگ گستراند، زیرا یک روز قبل از حاکم شدنش ، برای اینکه کشته نشود بالای آن درخت پنهان شده بود؟


آیا میدانستی برای تولید هر 1000 كیلوگرم كاغذ جدید باید پانزده درخت جنگلی قطع شود؟

دوشنبه 24/10/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName