اخوان ثالث ( 13 )
توسط : m66

باده ای بود و پناهی ، كه رسید از رهِ باد ،

گفت با من چه نشستی كه سَحر بال گشاد .

من و این ناله ی زارِ من و این بادِ سحر ،

« وای اگر ناله ی زارم نرساند به تو باد »

 

"   م . امید   "

دوشنبه 24/10/1386 - 21:40
پسندیدم 0
UserName