اخوان ثالث ( 10 )
توسط : m66

صدم غم هست ، امّا همدمی نیست

وَگر یك هَمدمم باشد غمی نیست

 

هزاران رازم اندر سینه پژمرد

دریغا و دریغا ، محرمی نیست

 

"   م . امید   "

 

دوشنبه 24/10/1386 - 21:38
پسندیدم 0
UserName