عوامل گرفتارى به آتش دوزخ 1
توسط : drmgangineh
1- لغزش‏ها:
...ألا و ان الخطایا یا خیل شمس حمل علیها أهلها، و خلعت لجمها، فتقحمت بهم فى النار... - نهج، فیض، و صبحى، خ 16.

((...آگاه باشید كه خطاها بى‏تقوایى‏ها همانند اسبان سركش لجام گسیخته‏اى مى‏باشد كه صاحبان آنها بى‏تقوایان بر آنها سوار گردیده و همراه آنها در آتش دوزخ فرو افتند...))
2- اهمیت ندادن به نماز:
تعاهدوا أمر الصلوة، و حافظوا علیها، و استكثروا، و تقربوا بها فانها ((كانت على المؤمنین كتابا موقوتا))، ألا تسمعون الى جواب أهل النار حین سئلوا ((ما سلككم فى سقر؟ قالوا: لم نك من المصلین)) سورة المدثر /42 و 43 و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها باطلاق الربق... - نهج، فیض، خ 190، صبحى، خ 199.
((نماز را رعایت، و بر آن محافظت نمایید و آن را بسیار به جا آورید، و به وسیله آن به خداوند نزدیك گردید، كه آن براى مومنان در هنگام مخصوصى واجب گردیده است، آیا پاسخ دوزخیان را نمى‏شنوید در آن هنگام كه از آنان پرسش مى‏شود: (چه چیز شما را به دوزخ كشانیده است؟ مى‏گویند: ما از نماز گزاران نبوده‏ایم)، به راستى كه نماز گناهان را مى‏ریزد، همانند ریخته شدن برگ درخت، و نماز انسان را از كیفر گناه رها مى‏گرداند همانند رها شدن زنجیر از گردن انسان به زنجیر بسته شده...))
3- نپرداختن زكات:
...ثم ان الزكاة جعلت مع الصلوة قربانا لأهل الاسلام، فمن أعطاها طیب النفس بها، فانها تجعل له كفارة، و من النار حجازا حجابا و وقایة... - همان.
((...سپس پرداخت زكات اموال همراه با نماز براى مسلمانان به عنوان وسیله و ابراز نزدیك شدن انسان به خداوند قرار داده شده است، پس هر كه به میل و رغبت آن را بپردازد، سبب كفاره گناهان و مانع و نگهدارنده انسان در برابر دوزخ مى‏شود...))
4- خیانت در امانت:
...ثم أداء الأمانة، فقد خاب من لیس من أهلها... - همان.
((...سپس اداى امانت است، پس آنكه اهل آن امانت نباشد، زیان نموده است...))
...و من استهان بالأمانة، و رتع فى الخیانة، و لم ینزه نفسه و دینه عنها، فقد أحل أخل بنفسه الذل و الخزى فى الدنیا، و هو فى الأخرة أذل و أخزى و ان أعظم الخیانة خیانة الامة و أفظع الغش غش الأئمة . - نهج، فیض و صبحى، نامه 26.
((...و هر كه امانت را سبك بشمارد و همانند چهارپایان چراگاه خود را در وادى خیانت قرار بدهد، و خود و آیین خود را از آن پاك نگرداند، در دنیا خود را خوار زبون و پست و رسوا گردانیده و در روز واپسین خوارتر و رسواتر خواهد بود، و به راستى كه بزرگترین خیانت، خیانت به امت، و زشت‏ترین دغلكارى، دغلكارى زمامداران است.))
امام علیه‏السلام در این نامه، كه آن را براى یكى از كارگزاران نوشته است، دایره امانت را توسعه بخشیده، و پس از بیان نتیجه خیانت در امانت در دنیا و آخرت، بزرگترین امانت براى كارگزاران را امانت امت اسلامى دانسته است. و در نتیجه، خیانت به این امانت را بزرگترین خیانت به شمار آورده است.
5- سركشى و فساد در روى زمین:
...فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة و مرقت أخرى و قسط آخرون، كأنهم لم یسمعوا كلام الله، حیث یقول: ((تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقین.)) سورة القصص/38بلى و الله لقد سمعوها و وعوها، ولكنهم حلیت الدنیا فى أعینهم و راقهم زبرجها... - نهج، خ 3(شقشقیه).
((... پس چون به امر خلافت برخاستم گروهى پیمان بیعت خود با مرا شكستند از ناكثین اصحاب جمل شدند كه جنگ جمل را برپا كردند و گروهى دیگر از حق خارج گردیدند از مارقین خوارج شدند كه جنگ نهروان را پدید آوردند و گروهى بر حكومت حق على علیه‏السلام ستم روا داشتنداز قاسطین معاویه و یارانش شدند كه جنگ صفین را برپا كردند گویا آنان این سه گروه سخن خداوند را نشیدند در آنجا كه فرمود: آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى‏دهیم كه در روى زمین نخواهند سركشى كنند و نخواهند فساد پدید آورند و سرانجام نیك از آن پارسایان است. آرى به خداوند سوگند كه این آیه را شنیدند و آن را فهمیدند، ولى دنیا در برابر دیدگان آنان زیبا جلوه كرد، و زیور دنیا آنان را فریب داد...))
این سخن قسمتى از خطبه معروف ((شقشقیه)) است كه امام علیه‏السلام در آن، سه گروه را نام برده و مورد سرزنش قرار داده و آنان را مصداق منفى آیه‏اى از قرآن دانسته است كه خداوند در آن آیه بهشت را ویژه كسانى قرار داده است كه نخواهند در روى زمین سركشى و فساد نمایند، و سه گروه نامبرده با جنگى كه در برابر على علیه‏السلام به راه انداخته بودند از مصادیق سركشى در برابر خداوند و فسادگرى در روى زمین به شمار آمدند و در نتیجه از بهشت محروم گردیده و سرانجام آنان دوزخ خواهد بود.
 
دوشنبه 24/10/1386 - 21:22
پسندیدم 0
UserName