اشنایی با زنان موثر در عاشورا
توسط : vadieh

ام وهب

ام وهب همسر عبدالله بن عمیر کلبی بود ودر کوفه می زیست.وقتی شوهرش تصمیم گرفت برای یاری سید الشهدا شبانه از کوفه به کربلا برود اصرار کرد تا او را همرهاه خود ببرد.انان شبانه به یاران امام حسین پیوستند.روز عاشورا وقتی شوهرش به میدان رفتوشهید شد خود را به معرکه رساند وپاک کرئن خون از چهره شوهر پرداخت در این هنگام غلام شمر با گرزی بر سر ان بانو کوبید واو نیز شهید شد

ادامه دارد...

دوشنبه 24/10/1386 - 19:17
پسندیدم 0
UserName