بر روی ما. . . ./
توسط : parandeh2

بر روی ما دری ز قفس میتوان گشود/ما هم ز آشیان به امیدی پریده ایم./زهره/parandeh2/

دوشنبه 24/10/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName