راستان . . . .؟
توسط : parandeh2

راستی كن كه راستان رستند/در جهان راستان قوی دستند./راستی موجب رضای خداست/كس ندیدم كه گم شد از ره راست./زهره/parandeh2/

دوشنبه 24/10/1386 - 18:55
پسندیدم 0
UserName