حضرت فاطمه (س)
توسط : ebrahimi1
 

جهاد فاطمه علیهاالسلام


حضرت زهرا(ع ) در حالى كه شوهرش را به جهاد مى فرستاد و در میان خانه كار مى كرد و زندگى را سر و سامان مى داد و با فقر و تنگدستى دست و پنجه نرم مى كرد و عبادت خدا را به بهترین وجه انجام داده و فرزندانش را هم براى جهاد تربیت مى كرد، با این همه خود نیز به جهاد پرداخت ، جهادى مقدس و بزرگ ، بگونه اى كه امروز هر كس براى نگارش زندگى زهرا قلم بدست بگیرد ناچار است مبارزه او را با ستمگران بنگارد و آن حوادث افتخار آفرین ولى دردناك را بازگو كند و با صراحت حكومت ستمكاران را رسوا كند، و چنان سیاستمدار و متفكرانه جهاد مى كرد كه سفارش كرد بعد از شهادتش هم مراسم تدفین او مخفیانه باشد تا این لكه ننگ همیشه بر دامن دشمنانش بیفتد كه چرا تنها بازمانده پیامبر بعد از پدر چند ماهى بیش ‍ زندگى نكرد و مظلومانه شهید شد و چرا مظلومانه تشییع و مخفیانه دفن شد و قبرش هم مجهول ماند، و آفرین بر این جهاد و جهادگر.

دوشنبه 24/10/1386 - 17:23
پسندیدم 0
UserName