بانوى نمونه اسلام
توسط : ebrahimi1
 

فاطمه بانوى نمونه اسلام


او دختر پیامبر اسلام است ، شوهرش على بن ابیطالب بعد از پیامبر نظیر ندارد، گرچه حوادث روزگار نگذاشت تا بتوانیم از كمالات و معنویات حضرتش ، آن طور كه باید مستقیما درس بگیریم و در مدت كوتاهى راه شهادت را پیمود اما كسانى كه با عظمت امیرالمؤ منین آشنا هستند مى توانند از این راه به عظمت زهراء مرضیه پى ببرند، چرا كه پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: اگر على علیه السلام نبود براى زهرا همتائى نبود، زهرا همتاى على علیه السلام است و همتاى على علیه السلام بودن عظمتى مى خواهد كه در تصور نمى گنجد، در دورانى ازدواج كرد كه اوج جهاد اسلام بود هر لحظه شیپور جنگى نواخته مى شد و این شوهر والامقام بود كه با فداكارى خود قامت اسلام را راست نگاه مى داشت و این فاطمه علیه السلام بود كه در این راه مقدس ، شوهر را كمك مى كرد و هرگز تاریخ نشان نمى دهد كه از شركت شوهر در این نبردها اظهار نگرانى كرده باشد، و درست در همان زمان كه فقر و فشار اقتصادى شدیدى بر زندگى مسلمانها مخصوصا خاندان پیامبر حاكم بود، او با آغوش باز جهاد را و فشار اقتصادى را كه گاهى موجب مى شد تا چند وعده فرزندانش غذا نمى خوردند و با بهانه آنها را مى خواباند براى پیشبرد اسلام پذیرا مى شد، جهاد و فقر نه تنها او را از اسلام دور نكرد كه برعكس بر عبادت و راز و نیاز دائمى او افزود، گرفتاریهاى اقتصادى و مسائل سیاسى و خانوادگى هرگز او را از خدا راز و نیاز مى كرد و از همان لحظات شیرین نیرو مى گرفت ، ارزش را به دارائى نمى داد و ندارى را علامت بدبختى نمى پنداشت با اینكه دختر پیامبر بود هرگز به این نسبت فخر و تكبر و بر شوهر نكرد با آن عظمت ، در خانه كار مى كرد و كار در منزل را عار نمى پنداشت و بعنوان روشنفكرى و ارزش ‍ بدنبال كار در خارج از منزل و یا خودنمایى نبود. و مهمتر از همه فرزندانى به جامعه تحویل داد مانند امام حسن و حسین و زینب و كلثوم ، كه جهان اسلام به وجودشان افتخار مى كند.

دوشنبه 24/10/1386 - 17:16
پسندیدم 0
UserName