همسر داری
توسط : ebrahimi1
 

وضع اقتصادى و شوهردارى حضرت زهرا علیه السلام

 


امام باقر علیه السلام روایت كند كه حضرت فاطمه علیه السلام كارهاى خانه و خمیر كردن و نان پختن و جاروب كردن را به عهده گرفت ، حضرت امیر عهده دار شد كه كارهاى بیرون از خانه مثل آوردن هیزم و غذا را انجام دهد.
روزى حضرت امیر علیه السلام به حضرت فاطمه (س ) فرمود: آیا چیزى (از غذا و خوراكى ) نزد شما هست ؟ حضرت زهرا گفت : سوگند به آنكه حق ، تو را گرامى داشت ، سه روز است كه چیزى نداریم تا بیاورم . حضرت امیر علیه السلام فرمود: چرا به من نگفتى ؟ عرض كرد: پیامبر مرا نهى فرموده از اینكه از شما چیزى بخواهم و به من فرمود: از پسر عمویت چیزى مخواه ، اگر چیزى آورد كه خوب وگرنه از او درخواست مكن ، و در روایتى آمده است كه فرمود: از خدایم حیا مى كنم كه شما را وادار كنم به چیزى كه در توان ندارى ، امیرالمؤ منین از خانه بیرون آمد، از شخصى دینارى قرض ‍ گرفت تا چیزى تهیه كند، وقتى برمى گشت هوا تاریك بود، در میان راه مقداد ابن اسود (از یاران با وفاى پیامبر صلى الله علیه و آله ) را دید (كه شب هنگام در كوچه سر گردان بود) حضرت از او پرسید: چرا این وقت بیرون آمده اى ؟ مقداد گفت : اى امیرالمؤ منین سوگند به آنكه حق تو را بزرگ داشته است به خاطر گرسنگى بیرون آمدم ، از امام باقر علیه السلام سؤ ال شد آیا آن زمان پیامبر زنده بود؟ فرمود: آرى .
حضرت امیر به مقداد فرمود: من نیز بخاطر همین بیرون آمده ام ، و یك دینار قرض كرده ام ولى تو را بر خود مقدم مى دارم ، آن پول را به مقداد داد و برگشت ، همینكه به خانه آمد، دید كه پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله نشسته اند و حضرت فاطمه (س ) نماز مى خواند و در مقابل ایشان ظرفى سرپوشیده قرار دارد: حضرت فاطمه بعد از نماز سرپوش را از ظرف برداشت ، ظرف آبگوشتى بود كه نان و گوشت در آن بود. حضرت امیر علیه السلام پرسید: اى فاطمه این را از كجا آورده اى ؟ حضرت زهرا عرضكرد: از نزد خداست ، خداوند به هر كه بخواه بى حساب روزى مى دهد!
پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به حضرت امیر علیه السلام فرمود: مى خواهى راجع به همانند تو و او بگویم ؟ عرض كرد: آرى ، پیامبر فرمود مثل تو همانند زكریا است كه چون نزد مریم در محراب عبادت رفت ، دید غذایى نزد مریم است ، پرسید اى مریم این غذا از كجاست ؟ مریم گفت : این از نزد خداست ، خداوند هر كه را بخواهد بى حساب روزى مى دهد. امام باقر علیه السلام فرمود: سپس همگى تا یك ماه از آن مى خوردند و این همان ظرف است كه حضرت قائم علیه السلام از آن غذا مى خورد و اكنون نزد ماست .

اى گرامى دخت سالار امم

 

همسر و همراه حبل المتین

 

از تو جسته سكه عصمت رواج

 

عصمتت بگرفته از عفت خراج

 

با وجود چون زن در احترام

 

دیگر از مردان نباید برد نام

 

كوه مس را مى كند كان طلا

 

خاك پاى فضه ات چون كیمیا

 

آبروى مریم از خاك درت

 

ساره و هاجر به خدمت دربرت

 

گر توئى زن اى سرفراز زمن

 

كاش مردان جهان بودند زن

 

آنچه قدرت داشت ذات كردگار

 

حمله را بردست در ذاتت بكار

 

بیش از اینم نى به وصفت دست رس

 

گر بود در خانه كس یك حرف بس

دوشنبه 24/10/1386 - 17:15
پسندیدم 0
UserName