عمر انسان
توسط : paiesan
  از عمر گران‏مایه هفتاد ساله، 25 سال را مى‏خوابید؛ 7 سال را به استراحت مى‏گذرانید؛ 6 سال را در تعطیلات و تفریحات مى‏گذرانید؛ 5 سال را با دیگران صحبت مى‏كنید؛ 4 سال را غذا مى‏خورید و 3 سال را در رفت و آمد مى‏گذرانید.
دوشنبه 24/10/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName