همسر داری
توسط : ebrahimi1
 

جهاد زن
(( جهاد المراة حسن التبعل .))
امام هفتم (ع ) فرمود: جهاد زن به نیكو شوهردارى است (زیرا زندگى و سامان دادن به آن و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات مادى و معنوى كمتر از جهاد نیست
رضایت شوهر براى بانوان اصل است
زنى نزد پیامبر اكرم (ص ) آمده بود كارى داشت حضرت فرمود، مادران مشتاق و با محبت به فرزندان خود، اگر نبود برخورد تند آنها به شوهرانشان به آنها گفته مى شد بى حساب وارد بهشت شوید (بانوان در گفتار و رفتار در خواستهاى خود همواره باید توجه داشته باشند كه رضایت شوهر براى ایشان یك اصل است كه سعادت آنها تا حد زیادى به آن بستگى دارد لباس ‍ و خانه و اثاث و سایر اشیاء اگر با خشم شوهر همراه باشد بى ارزش و ناچیز است.
غسل توبه
امام صادق علیه السلام فرمود: هر زنى كه شب بخوابد در حالى كه شوهرش ‍ بر او به حق خشمگین باشد، هیچ نمازى از او قبول نیست تا اینكه شوهرش ‍ از وى راضى گردد، و هر زنى كه براى غیر شوهر خود را خوشبو كند، خداوند هیچ نمازى از او قبول نكند تا اینكه از خوشبو كردن غسل كند همچنانكه از جنابت غسل مى كند
این زن كارمند خداست .
مردى به پیامبر(ص ) عرضه داشت : همسرى دارم كه چون وارد خانه مى شوم به استقبالم مى آید و هنگام بیرون رفتن بدرقه ام مى كند، و چون مرا غصه دار ببیند مى گوید: چرا ناراحتى ؟ اگر به خاطر روزى است كه دیگرى (خدا) عهده دار است و اگر به خاطر آخرت است ، خدا غصه ات را زیاد كند (تا بیشتر به فكر قیامت باشى و مرتكب حرام نشوى ).
پیامبر اكرم (ص ) فرمود: همانا خداوند كارمندى دارد كه این زن از كارمندان خداست براى او نیمى از اجر شهید است .

 

 

 

 

 

 
دوشنبه 24/10/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName