ابلیس
توسط : mahlashamloo

ای بسا ابلیس آدم رو که هست

پس به هر دستی نباید داد دست

دوشنبه 24/10/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName