همسر داری
توسط : ebrahimi1

آراسته بودن
زن همواره باید براى شوهر آراسته باشد.
لاینبغى للمراة تعطل نفسها و لو تعلق فى عنقها قلادة - الحدیث . امام باقر علیه السلام فرمود: براى زن سزاوار نیست كه (رسیدگى به ) خود را رها كند، گرچه با انداختن یك گردنبند باشد.
پیامبر اكرم (ص ) نیز به زنى كه از حقوق شوهر پرسیده بود فرمود: بر زن است كه با بهترین عطر، خود را خوشبو كند، و بهترین لباس خود را بپوشد، و با بهترین زینت خویش ، خود را زینت دهد و هر صبح و شب خود را بر شوهر عرضه كند.
آرى روایات اسلامى در این باره متعدد است ، و یك بانوى آگاه متوجه است كه ، مبنا و اساس زندگى مشترك بر محبت و ارضاء غریزه جنسى استوار است ، و این دو مهم هر دو احتیاج به زیبایى و آراسته بودن دارد.

دوشنبه 24/10/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName