عاشورا
توسط : medaimahdi

امام حسین در عاشورا برای دین اسلام واثبات آن به مشرکان به شهادت رسیدن پس بیاید ما هم برای زندگی خود ازاسلام استفاده کنم  تا در آینده نه چندان دور پشیمان نشویم  که آن وقت بجز حسرت کار دیگرنمی توانیم  انجام دهیم                          

دوشنبه 24/10/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName