روایت
توسط : aftab

Z  موضوع حدیث:  خشونت و درشتی

 قال امیر المؤمنین علیه السلام :

﴿ مَن قَلَّ عَقلَُهُ ساءَ خِطابُهُ  ﴾

هرکه عقلش کم باشد سخن به درشتی و زشتی می گوید.

 

توضیح و بیان حدیث

 یکی از عوامل مهم پراکنده شدن مردم از اطراف شخص خشونت و درشتی در گفتار است و بر عکس یکی از بهترین عوامل موفقیت و رمز رسیدن به هدفهای بزرگ مادی و معنوی درصحنه دعوت و ارشاد و زندگی اجتماعی و کسب و تجارت و نیز به عهده گرفتن مدیریت و مسئولیتهای جمعی لینت و نرمی در سخن و ملایمت در گفتار است به همین علت خداوند در قرآن مجید و نیز پیامبران و امامان معصوم در سخنان و دستورات خود مؤمنان را به نرمی و لینت در سخن و اجتناب از غلظت و خشونت توصیه کرده اند.

غرر الحکم 627

دوشنبه 24/10/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName