بزرگی چنین گفته است!

یازده چیز است كه عمر را زیاد می كند:

1- صدقه زیاد

2- دعای بسیار

3- اطاعت پدر و مادر

4- نماز شب

5- استغفار پیش از طلوع فجر

6- مواظبت بر نافله های شبانه روزی

7- نماز جماعت

8- دعا برای مؤمنان

9- زیاد قرآن خواندن

10- یاد خدا در عیان و نهان

11- صلوات فرستادن بر پیامبر اكرم(ص)

دوشنبه 24/10/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName