و امروز می گیرم
توسط : ghasedak61

و امروز می گیرم

هدیه ی محبوبم را

        نفرتش را از نگاهش

دوشنبه 24/10/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName