عطوفت با همسر
توسط : ملام

رسول اكرم صلى الله علیه و آله با همسران خود با عطوفت و عدل رفتار مى كرد و بین آنها تبعیض و ترجیح قائل نمى شد، و در مسافرتها به هر كدام از آنها قرعه اصابت مى كرد، او را همراه مى برد.  او مطلقا خشونت اخلاقى نداشت ، خاصه در مورد زنان ، نهایت رفق و مدارا را به كار مى برد و تندخوئى و بدزبانى همسران خود را تحمل مى نمود

صحیح بخارى ، ج 4، ص 163.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName