عالم بى عمل
توسط : ملام

انس بن مالك گوید: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: شبى كه مرا به آسمان بردند و سیر دادند، به گروهى از مردم گذشتم كه لبهایشان با مقراض هاى آهنین بریده مى شد، و من گفتم : اى جبرئیل ، اینها چه كسانى هستند؟ گفت : ایشان گویندگانى از اهل دنیا و از جمله كسانى هستند كه مردم را به كارهاى خیر و نیك امر مى كردند و خود را فراموش ‍ مى نمودند

 

تفسیر و نورالثقلین ، ج 1، ص 75.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName