حیات و تشخص شیعیان

شیعیان حیات و تشخص خویش را در عزاداری محرم می جویند.

 

شهید مرتضی آوینی

دوشنبه 24/10/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName