شیوه معاشرت
توسط : ملام

  او همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود. خشن و تندخو و فحاش و عیبجو نبود. كسى را بیش از استحقاق ، مدح نمى كرد. از چیزى كه مطلوب و خوشایندش نبود، چشم پوشى و تغافل مى كرد. طورى رفتار مى نمود كه مردم نه از او ماءیوس مى شدند و نه ناامید. خود را از سه خصلت بازداشته بود: جدال ، پرحرفى ، و گفتن مطالب بى فایده . درباره مردم هم از سه كار پرهیز مى كرد: هرگز كسى را سرزنش نمى كرد و از او عیب نمى گرفت ، در جستجوى لغزشها و عیبهاى مردم نبود. جز در جایى كه امید ثواب داشت ، سخن نمى گفت

بحارالانوار، ج 16، ص 152

 

دوشنبه 24/10/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName