سلام به كودكان
توسط : ملام

از انس بن مالك نقل شده كه گفت : همانا رسول اكرم صلى الله علیه و آله بر گروهى از كودكان گذشت و به ایشان سلام داد.

مكارم الاخلاق ، ص 16.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName