ساده زیستى
توسط : ملام

عده اى از همسران پیامبر صلى الله علیه و آله گفتند: ما وضعمان خیلى ساده است . ما هم زر و زیور مى خواهیم ، از غنایم به ما هم بدهید. حضرت محمد صلى الله علیه و آله فرمودند:
زندگى من ، زندگى ساده است . من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قرآن كه زن مطلقه را باید مجهز كرد، حاضرم چیزى هم به شما بدهم . اگر به زندگى ساده من مى سازید، بسازید، و اگر مى خواهید رهایتان كنم ،رهایتان بكنم .
البته همه شان گفتند: خیر، ما به زندگى ساده مى سازیم

المیزان فى تفسیرالقرآن ، ج 16، ص 314.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName