رفع مشكلات
توسط : ملام
  حذیفه گوید: شیوه رسول خدا صلى الله علیه و آله چنان بود كه چون مشكلى براى او پیش مى آمد، به نماز پناه مى برد و از آن استعانت مى جست .
دوشنبه 24/10/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName