رعایت حال مردم
توسط : ملام

  از معازبن جبل روایت شده است كه گفت : رسول اكرم صلى الله علیه و آله مرا به یمن فرستاد. و به من فرمود: اى معاذ! هرگاه فصل زمستان فرا رسد، نماز صبح را در آغاز طلوع صبح بجا آور، و قرائت را به اندازه طاقت و حوصله مردم ، طول بده و آنان را خسته مكن . و در موسم تابستان ، نماز صبح را در روشنایى فجر، اقامه كن . چه اینكه شب ، كوتاه است . و مردم نیاز به استراحت دارند. آنان را واگذار تا نیاز خود را برطرف نمایند

 

اخلاق النبى صلى الله علیه و آله ، ص 75.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:9
پسندیدم 0
UserName