دورى از مجادله
توسط : ملام

روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله بر اصحاب خود در آمد و دید كه : آنان با یكدیگر مجادله و مخاصمه مى كنند. نبى اكرم صلى الله علیه و آله سخت خشمگین شد كه از شدت غضب چهره مباركش چنان سرخ گشت ، تو گویى دانه هاى انار بر رخسار مبارك شكسته شده است ، و فرمود: آیا براى همین كارها خلق و به خاطر این مسائل ماءمور شده اید كه بعضى از كتاب خدا را با بعضى دیگر بیامیزید؟ بنگرید به چه ماءمورید، به آن عمل كنید و از چه چیزهایى نهى شده اید، از ارتكاب آنها اجتناب ورزید.

محجة البیضاء، ج 6، ص 321.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName