ای عشق نافرجام من ، رفتی کجا؟
توسط : ghasedak61

ای عشق نافرجام من ، رفتی کجا

                              ای آرزوی خام من رفتی کجا

آن دوره ی آشفتگی های تو کو

                              ای عشق نا آرام من رفتی کجا

دوشنبه 24/10/1386 - 13:46
پسندیدم 2
UserName