حدیثی از امام کاظم (ع)
توسط : aliyoungi

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة
بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است.

(تحف العقول،ص455)

دوشنبه 24/10/1386 - 13:36
پسندیدم 0
UserName