حدیثی از امام علی
توسط : aliyoungi

امام علی علیه السلام فرمودند:

العلم وراثه کریمه ، و الاداب حلل مجدده ، و الفکرمرآه صافیه
علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف

(نهج البلاغه)

دوشنبه 24/10/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName