سخن اصحاب
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

اصحاب گویا با زبان حال به اهل بیت (علیهم السلام)عرضه مى داشتند :

از مناى كعبه گر امروز رخ برتافتیم *** وعده گاه كربلا را چون منا خواهیم كرد

گر وداع از زمزم و ركن و صفا بنموده ایم *** كربلا را ركن ایمان از صفا خواهیم كرد

تا كه بشناسند مخلوق جهان خلاّق را *** خویش را آیینه ایزد نما خواهیم كرد

از پى درمان درد جهل ابناى بشر *** نینواى خویش را دار الشفّا خواهیم كرد

از پى آزادى نوع بشر تا روز حشر *** پرچم آزاد مردى را بپا خواهیم كرد

ظلم را معدوم مى سازیم و پس مظلوم را *** با شهامت از كف ظالم رها خواهیم كرد

كاخ استبداد را با خاك یكسان مى كنیم *** پس بناى عدل را از نو بنا خواهیم كرد

انقلاب مذهبى تا در جهان آید پدید *** از نداى حقّ جهان را پُر صدا خواهیم كرد

 برگرفته از کتاب با كاروان نور به نویسندگی استاد حسین انصاریان

دوشنبه 24/10/1386 - 13:19
پسندیدم 0
UserName