راه اصلاح دنیا و آخرت
توسط : yayoya

امیر المومنین علی (ع) فرمود:

کسى که میان خود و خدا اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد، و کسى که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیاى او را اصلاح خواهد کرد، و کسى که از درون جان واعظى دارد، خدا را بر او حافظى است

دوشنبه 24/10/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName