تمرین تقویت اراده در سه روز
توسط : omid605
در طول مدت سه یا چهار روز، چند لحظه آرامش و استراحت كه صرف تفكر خواهید كرد، برای خود در نظر بگیرید. بهتر است این لحظات شامل ساعات اول روز، صبح ها باشد.در سكوت اتاق یا اداره ی خود، در كمال صحت و بدون چون و چرا خود را امتحان كنید. ترازنامه و بیلان وضعیت روحی خود را تنظیم كنید.

سعی كنید خودتان را به شخص خودتان آنطور كه می خواهید معرفی كنید. خود را میان اشتغالات مختلف خود نه به صورت فردی بی تصمیم و لا قیدی كه شاید در حال حاضر هستید، بلكه به صورت فردی مصمم، آرام، با پشتكار و كاملاً مسلط بر خود تصور كنید.

هر روز چندین بار 20 یا 30 بار پشت سر هم تكرار كنید: «كسب نیروی ارادهء آهنین برای من آسان است من بطور منظم اراده ام را تقویت می كنم در نتیجه چنان محكم و استوار می شود كه هیچ نمی تواند آن را متزلزل كند. آنچه را كه به نظرم انجام دادنی است انجام می دهم، هیچ قدرتی نمی تواند مرا از آن باز دارد.»
دوشنبه 24/10/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName