زبان عربی یکی از قوی ترین زبان هاست.
توسط : Raminoos

زبان عربی یکی از قوی ترین زبان ها است.

عربی می آموزیم چون:

زیرا که این زبان یکی از بزرگ ترین زبان های زنده ی دنیا و زبان مشترک بین تمامی مسلمانان و همچنین زبانی الهی است چون خدا قرآن بزرگ ترین و کامل ترین کتاب است را به زبان عربی بر پیامبر نازل کرده است.

زبان پیامبران و امامان ما نیز عربی بوده است.

این زبان عمری بسیار طولانی دارد به طوری که از همه زبان ها عمر بیشتری دارد.

پروفسور ویکتور الکک در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، افزود : پیغام و رسالت ما در دنیا باید تلاش برای اتحادی میان ایران واعراب باشد ، تمام تلاش من هم این است که آن گذشته باشکوه را از طریق اتحاد میان این دو بخش احیاء کنم .

ویکتور الکک در ادامه تصریح کرد : همکاری ایران و اعراب باید دوباره آغاز شود تا از همه لحاظ بتوانیم آن تمدن درخشان را دوباره به صحنه جهانی بیاوریم و در دنیا نقش داشته باشیم  ، اگر با هم همکاری فرهنگی نداشته باشیم ؛ نه ایرانی ها  و نه عرب ها می توانند در دنیا نقشی داشته باشند .

استاد زبان فارسی دانشگاه بیروت در ادامه گفت : اعراب و ایرانیان تا زمان امویان ، عباسیان و بعد از آن با هم همکاری گسترده ای و فرهنگ و اندیشه واحدی داشتند و تمدن اسلامی را به اوج خود رسانده و به تمام دنیا صادر کردند ولی با شروع کشمکش صفویان و عثمانی ها این رابطه گسسته شد و ایرانیان و اعراب با هم وارد مجادلاتی شدند که نتیجه آن باعث به ضعف کشیده شدن تمدن اسلامی شد.
دوشنبه 24/10/1386 - 12:24
پسندیدم 0
UserName