فردوسی
توسط : omid605
در جشن هزاره فردوسی كه به سال 1313 شمسی برگزار شد، سخن شناسان، نویسندگان و متفكران بزرگ ایران و جهان شركت داستند. به نظر همه این بزرگان، شاهنامه فردوسی در ردیف سه مجموعه بزرگ آثار ادبی جهان، یعنی ایلیاد "هومر" ،كمدی الهی "دانته" و مجموعه آثار"شكسپیر" قرار گرفت و چهارمین اثر بزرگ جهانی شناخته شد.

یكی از شركت كنندگان در این مراسم، پروفسور "برتلس" داشمند بزرگ روسی بود. همو كه شاهنامه چاپ مسكو با همت و كوشش او فراهم آمده و به جهانیان عرضه شده است . این دانشمند بزرگ می‌گوید: "مادامی كه در جهان، مفهوم ایران و ایرانی وجود داشته باشد، نام پر افتخار شاعر بزرگ، فردوسی هم جاوید خواهد ماند. چرا كه فردوسی تمام عشق سوزان خود را وقف سربلندی وطن خود ایران كرد. این حكیم دانشمند، شاهنامه را با خون دل نوشت و با این بهای گران، خریدار احترام و محبت ملت ایران و همه مردم جهان گردید."

فردوسی، تاریخ و افسانه و اندیشه‌های بلند را در هم آمیخت و كتابی فراهم آورد كه به قول خودش كاخی بلند و بی‌گزند است. در میان تمامی شاهنامه، داستانهای آن موثر‌تر، باارزش‌تر و دلنشین‌تر از قسمتهای تاریخی آن است. باز به گفته اكثریت سخن شناسان و نویسندگان، در میان این داستانها، چند داستان از همه با شكوهتر و بی‌نظیرتر است.

داستان ضحاك و فریدون – داستان زال، رودابه و رستم – داستان سیاوش – داستان سهراب و داستان رستم و اسفندیار از این جمله است.

در این داستانها عناصری همچون، پیام، در ونمایه و شخصیت، آنچنان بزرگ و جاودانی است كه به زمان و مكان محدود نمی‌شود و در هر دوره و هر مكانی، تازه، نو و گیرا است. این آثار از نظر داستانی به جدیدترین تكنیكها و شیوه‌های داستان‌سرایی پهلو می‌زند و توصیف‌ها و تعابیر آنچنان استادانه است كه تا ابد جاوید و ماندگار خواهد بود.

دوشنبه 24/10/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName