راز دارى و پیروزى
توسط : yayoya

امام علی (ع):

پیروزى در دوراندیشى، و دور اندیشى در به کار گیرى صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به راز دارى است

 

دوشنبه 24/10/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName