داستان قارون در قرآن 7
 

تِلْك الدَّارُ الاَخِرَةُ نجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا

یُرِیدُونَ عُلُوًّا فى الاَرْضِ وَ لا فَساداً وَ

الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

 

 (آرى ) این خانه آخرت را به كسانى اختصاص مى دهیم كه نمى خواهند در زمین برترى نمایند و فساد انگیزى كنند. و

  سرانجام خاص متقین است .

سوره قصص آیه 83

دوشنبه 24/10/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName