عشق به خدا وحضرت علی
توسط : medaimahdi

گرشوی عاشق عشق خدا     دلت می شود پر ازصفا

 

 

عاشق عشق تو شودم یاعلی         دیوانه صحرای دلت یا علی

شعر از مهدی خاصه

دوشنبه 24/10/1386 - 10:18
پسندیدم 0
UserName