اشنایی با زنان موثر در عاشورا
توسط : vadieh

مادر عمربن جناده

کم سن وسال ترین شهید کربلا از یاران امام عمروبن جناده یازده ساله بود.پدرش در حمله اول شهید شد. خودش خدمت امام حسین علیه السلام امد واجازه طلبید.امام اجازه نمی دادواو اصرار می کرد.امام مراعات حال مادرش رامی کرد.ولی اوگفت:((ان امی امرتنی))مادرم دستور داده است که به میدان بروم ولباس رزم بر  من پوشانده است.

علاوه بر اینکه مادرش(بحریه بنت مسعود خزرجی)مشوق او برای جهادوشهادت بود پس از شهادت نیز با روحیه ای بزرگ با این مساله برخود کرد.سپاه دشمن سر اورا به طرف سپاه امام حسین علیه السلام پرتاپ کرد.مادرش ان سر مطهر را برداشت وخطاب به ان گفت:چه نیکو جهادیکردی پسرم ای شادی قلبم ای نور چشمم 

دوشنبه 24/10/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName