آداب معاشرت 15
 

آداب معاشرت

باب اول :

در فضیلت انس و برادرى و شرایط و درجات و فواید آن

 

در روایت صحیح از على بن حسین (ع ) نقل شده است كه فرمود:


« وقتى مردم اولین و آخرین جمع شوند، منادیى به پا خیزد و به طورى ندا دهد كه همه مردم بشنوند و بگوید: كجایند آن كسانى كه در راه خدا یكدیگر را دوست داشتند؟ گروهى از مردم بر مى خیزند. به آنها گفته مى شود: بدون حساب راهى بهشت شوید. آنگاه فرشتگان ایشان را مى بینند و مى گویند: به كجا مى روید؟ جواب مى دهند: بدون حساب به بهشت مى رویم آنگاه مى پرسند: شما كدام دسته از مردم هستید؟ مى گویند: ما كسانى هستیم كه در راه خدا با هم دوست شده ایم . مى پرسند: اعمال شما چه بود؟ گویند: ما یكدیگر را در راه خدا دوست و (دشمنان خدا را) در راه خدا دشمن مى داشتیم . امام (ع ) فرمود: آنگاه فرشتگان مى گویند: چه خوب است و مزد كسانى كه عمل كرده اند!» (1)

1- كافى ، ج 2، ص 126، شماره 8 و 11.

 

دوشنبه 24/10/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName