حب حسین ( ع ) سِرُ الا َ سرار شهداست
توسط : حامد...
 

حب حسین ( ع ) سِرُ الا َ سرار شهداست « فاین تذهبون  ؟»  اگر صراط مستقیم را می جویی ، از این مستقیم تر ، راهی وجود ندارد .

دوشنبه 24/10/1386 - 9:57
پسندیدم 0
UserName